In English

Dead reckoning during safe stop of autonomous vehicles

Charlotte Lanfelt ; Åsa Rogenfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 251418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek