In English

Framtagning av strukturerad verktygshantering

Development of structured tool management

Mehmet Esat Özel ; Dejan Lolic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24.

CPL ID: 251408

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek