In English

Övningsmodell för självkateterisering - konceptframtagning av bäckenbottenmodell för utbildning i självkateterisering

Olivia Chalandon ; Patricia Lindborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24. Den ändrades senast 2017-10-11

CPL ID: 251407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek