In English

Mikrovågsradiometer - en termometer för solen

Microwave radiometer -a thermometer for the Sun

Lise Aabel ; Carl Bergevald ; Rasmus Larsson ; Victor Marknäs ; Frida Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 20 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Radioastronomi är ett ämne som länge har intresserat forskare. Med hjälp av teleskop kan observationer av universum göras, och nya upptäckter sker hela tiden. Radioastronomi associeras dock ofta med höga kostnader och en ide om att radioastronomiska mätningar endast kan ske på observatorier. Denna rapport undersöker möjligheten att designa samt använda ett antennsystem, mer specifikt en radiometer, bestående av relativt billiga komponenter som är enkla att anförskaffa till att utföra astronomiska mätningar på solen. Systemkomponenterna karakteriseras och en teoretisk modell konstrueras innan radiometern används för att mäta temperaturen på solen. Sammanfattningsvis visas att det är fullt möjligt att bygga en radiometer med enkla, billiga komponenter, men att det medför en aning för stor mätosäkerhet. Systemet är fullt dugligt för detektion och för att uppskatta temperaturen på himlakroppar, men inte för en mer exakt bestämning av temperaturer. Mätningarna gav att solens yttemperatur vid medelvärdering över alla uppmätta resultat ligger i intervallet [3789, 4382] K, medan det maximala uppmätta värdet ligger i intervallet [4526, 5097] K.

Nyckelord: radiometer, radioastronomiPublikationen registrerades 2017-08-24.

CPL ID: 251403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek