In English

Utnyttjande av 3D printing för att erbjuda anpassningsbara joysticks

Utilizing 3D printing to provide customized joysticks

Kumnova Getoar ; Imsirovic Adis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24. Den ändrades senast 2017-08-29

CPL ID: 251380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek