In English

Formgivning och konstruktion av en mobil returstation

Design and construction of a mobile recycling bin

Ebba Hellberg ; Sigrid Ljungström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24. Den ändrades senast 2017-09-19

CPL ID: 251376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek