In English

Formgivning och konstruktion av en mobil källsorteringslösning

Design and construction of a mobile recycling bin

Ebba Hellberg ; Sigrid Ljungström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24. Den ändrades senast 2018-02-28

CPL ID: 251376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek