In English

Optimering av vårdutrymme i ambulansfordon

Optimization of the patient care space in ambulance vehicles

Johan Karlsson ; Anders Jimgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-24. Den ändrades senast 2017-09-15

CPL ID: 251371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek