In English

Operator - robot collaboration - Creation and evaluation of a collaborative operator - robot workstation

Nicolina Ernström Nilsson ; Joacim Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-22. Den ändrades senast 2017-08-22

CPL ID: 251322

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek