In English

Framtidens avloppsvattenrening - En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk

AGNES DANIELSSON ; LOUISE HAGMAN ; JOHAN HJÄLMÉN ; PONTUS LILLIEHORN ; LOUISE PETERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: MBR, MBBR, AGS, avloppsvatten, mikrosilning, trumfilter, skivfilterPublikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek