In English

Ny biologisk sensor för organiska ämnen i avloppsvatten

MAX GREN ; AMANDA KARLSSON ; DAG LORICK ; MARKUS PERSSON ; ANDREAS VIGGEBORN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: BOD, biochemical oxygen demand, mikrobiell bränslecell, svältperiod, biosensor, avloppsreningsverk, glukos, acetatPublikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek