In English

Inverkan av jordtryck med avseende på stämp vid en respektive två förankringsnivåer - En studie av Västlänken och station Centralen

Faiz Botan ; Rebecca Gustafsson ; Tamer Maarouf ; Rebaz Mahmoud ; Rasmus Nordström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Spont, Stödkonstruktion, lös lera, djupa schakt, jordtryck, VästlänkenPublikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek