In English

Kollektivtrafikens utmaningar i Göteborg och Mölndal - En studie av resenärers resvanor och val av transportmedel

ALEXANDER BERNHARDSSON ; OSCAR KAUFFELDT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek