In English

The influence of reactivity additives upon swelling and accessibility of further reactions of cellulose

Jesper Andréasson ; Viktor Sundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek