In English

Development of a wireless device for temperature measurements in the automotive industry

Viktor Larsson Holcke ; Carl Hornborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251256

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek