In English

Pendelparkering - till nytta för vem? - En fallstudie om hur pendelparkeringar används i Göteborg

Johan Bergman ; Pontus Jörgensen ; Nevena Cotra ; Rikard Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Pendelparkering, Infartsparkering, Pendlarparkering, Kollektivtrafik, Västtrafik, Göteborg, Amhult, Delsjömotet, Eriksdal, RadiomotetPublikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek