In English

Photochemistry of a Photochromic Ruthenium Sulfoxide Complex for increased Understanding of Structure–Properties Relationship

August Karlsson Gasslander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek