In English

Användarvänligt gränssnitt för industirella tvätterier

A user-friendly interface for industrial laundries

Patricia Vanky ; Sofia Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-17. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek