In English

Product service system implementation for truck fueling optimization business case

Beñat Garay ; Ricardo Eric Moragues Insa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-08-21

CPL ID: 251228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek