In English

Re-thinking the Integrated Child Seat - Designing experiences for future users and usage of Volvo Cars

Moa Fredrika Nybacka ; Andrea Slaattelia Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-08-16

CPL ID: 251227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek