In English

Secondary packaging solution for a spoonable product

David Jonsson ; Karin Persson Jarskär
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-16.

CPL ID: 251226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek