In English

Experimental and modelling study of platinum volatilization from model Diesel Oxidation Catalysts

Carolina Gonzalez Braga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-08-16

CPL ID: 251219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek