In English

Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality

Rasmus Davidsson ; Michael Dragomir ; Johan Ljungberg ; Henrik Rostedt ; Ulrika Uddeborg ; Niklas Kling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 60 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Virtual reality har funnits under en längre tid, men det har nyligen slagit igenom stort. Mer lättillgängliga VR-system har ökat användningen av VR, inte minst inom dataspelsindustrin, men det har ännu inte gjorts någon större mängd forskning inom hur speldesign påverkas av VR. I detta projekt utforskas möjligheter att förbättra bordsrollspel genom VR. För att göra detta studeras nuvarande idéer om interaktion och design inom ämnet och en prototyp utvecklas. Genom att implementera olika funktionalitet i prototypen kan dessa undersökas inom ramarna för VR och huruvida VR kan berika spelupplevelsen kan utforskas. Dessa funktionaliteter beskrivs och diskuteras i rapporten, men alla implementerades inte i prototypen på grund av begränsningar i projektet. Under arbetet identifierades några aspekter där det är troligt att VR kan förbättra eller tillföra nya element till rollspel. Men då det inte utfördes några utförliga användartester kan inga definitiva slutsatser dras. Dessa aspekter är endast några av de möjligheter inom VR och det finns definitivt områden som kan utforskas ytterligare i framtiden.

Nyckelord: Virtual Reality, Oculus Rift, Roleplaying Game, Unreal Engine, Chalmers,Bachelor ThesisPublikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-08-16

CPL ID: 251200

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek