In English

Schakt för VA-ledning - Schakt med slänt alternativt stödkonstruktion

SIMEON JOHANSSON ; JONATHAN SÖDERQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Excavations, Slopes, Shoring, GeotechnicsPublikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-09-01

CPL ID: 251190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek