In English

Är samhället uppbyggt för människor med obekväma arbetstider? - En studie av kollektivtrafikresor på obekväma tider mellan kommuner i Göteborgsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hanna Aspfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: public transport, uncomfortable working hours, urban planning, environmentPublikationen registrerades 2017-08-16. Den ändrades senast 2017-09-01

CPL ID: 251189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek