In English

Digital passage system with two-factor authentication

Louise Ahlbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-16.

CPL ID: 251186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek