In English

Värdeflödeskartläggning av lastningsprocessen på Central Distribution Center - Inom Volvo Cars Global Customer Service

Alexander Kebedom ; Martin Wedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 65 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-15. Den ändrades senast 2017-08-17

CPL ID: 251138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek