In English

MedImager En webbapplikation for hantering av bilder inom oral medicin

Daniel Ahlqvist ; Carl-Henrik Braw ; Michel De Carvalho Folkemark ; Renée Gyllensvaan ; Marcus Högseth Linderholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 95 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Den har rapporten behandlar utvecklingen av MedImager, en webbapplikation vars syfte ar att underlatta for odontologer och odontologstudenter att studera munsjukdomar och tander. Applikationen utvecklas pa bestallning av Sahlgrenska akademin och bygger pa en redan existerande databas innehallandes cirka 70 000 bilder. MedImager bestar av bade en front-end och en back-end, vilka bada beskrivs i rapporten. Front-end ar sammansatt med hjalp av bade mer traditionella webbutvecklingsmetoder, sasom HTML, CSS och Javascript, men anvander sig aven av modernare ramverk och bibliotek, till exempel Angular, SASS, Jquery och Materialize. Back-end ar skriven i Java och anvander sig av Javabiblioteket MedView core for hantering av databasen. Kommunikation mellan front-endoch back-end sker via ett REST API utvecklat med hjalp av ramverket Jersey. Datan som kommuniceras ar pa formatet JSON. Alla dessa tekniker gas igenom i rapporten. Aven sakerhetsaspekter tas upp, daribland HTTPS, SSL, tokenautentiering och losenordshantering. Rapporten beskriver processen, de tekniska medel som anvants, den slutgiltiga produkten i bade text och bild samt diskuterar de val som gjorts och relevanta problem som stotts pa under utvecklingens gang.Publikationen registrerades 2017-08-15.

CPL ID: 251130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek