In English

Prisma Ett pekskärmsbaserat samarbetsspel för barn med kognitiva funktionshinder

Emil Axel ; Andreas Berneryd ; Noak Rosengren ; Henrik Tran ; Martin Tran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 67 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Användningen av surfplattor på särskolor runt om i Sverige har ökat under de senaste åren. Detta skapar möjligheter för att skapa hjälpmedel och undervisningsverktyg. En stor del av barnen på särskolan har svårigheter med sina emotionella och sociala färdigheter. Forskningsprojektet Touch-AT! arbetar med att skapa pekskärmsbaserade hjälpmedel för att träna dessa färdigheter. Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av Prisma. Prisma är ett spel utvecklat i samverkan med Touch-AT! där spelplanen skapas genom att fyra iPads läggs samman. Syftet med projektet är att skapa ett spel som ska främja samarbete och öka den sociala interaktionen hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Prisma har utvecklats i spelramverket Unity och produkten har tagits fram från grunden till fungerande prototyp. Framtagningen av produkten har inneburit bland annat användartester, implementation av nätverksfunktionalitet och förstudier av målgrupp. Fyra iPads kan sammankopplas och spelet är fungerande. Spelet testades på målgruppen och flertalet förbättringsmöjligheter framkom. Dessa förbättringsmöjligheter kan utvärderas vidare och användas för framtida utveckling.Publikationen registrerades 2017-08-15. Den ändrades senast 2017-08-15

CPL ID: 251127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek