In English

Recycling Zinc from Alkaline batteries - Recovering Zinc from 1,5V AA alkaline batteries through hydrometallurgical techniques

Ellinore Skogstad ; Louise Örnfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Zinc recycling, Alkaline batteries, Black mass, Hydrometallurgy, Hydrochloric acid, Acidic leaching, PrecipitationPublikationen registrerades 2017-08-14. Den ändrades senast 2017-09-01

CPL ID: 251110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek