In English

Which Microbes Treat Our Wastewater? - A Study into the Microbial Community Structure of Activated Sludge at a Full-Scale Wastewater Treatment Plant for Varying Solids Retention Time

Steven Sims
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Activated sludge; wastewater treatment; microbial ecology; solids retention time; sludge retention time; SRTPublikationen registrerades 2017-08-14. Den ändrades senast 2017-08-14

CPL ID: 251108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek