In English

Modelling Spatial Uncertainty in Geotechnics: Benchmarking on Perniö Test Embankment

Tommy Pap
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Embankment stability, Reliability, Kriging interpolation, Monte-Carlo simulations, Probabilistic model, RFEM, Soft clay, PythonPublikationen registrerades 2017-08-14. Den ändrades senast 2017-08-14

CPL ID: 251106

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek