In English

Fjärrstyrd automatisk reglering av robotar via trådlösa kommunikationsnät

Robert Brenick ; Neda Farhand ; Axel Kåberger ; Mattias Strid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-11. Den ändrades senast 2017-08-28

CPL ID: 251047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek