In English

Trackersystem för lokalisering av en golfboll

Johannes Berghult ; William Flodin ; Fredrik Kuylenstierna ; William Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-11. Den ändrades senast 2017-08-11

CPL ID: 251045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek