In English

Skapandet av Moderately Accurate Human Space Golf Simulator

Christoffer Brasjö ; Nils Kenne ; Jenny Lindevall ; Isak Persson ; Kevin Rasku ; Axel Östebo Savén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 60 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Fysikaliska fenomen används flitigt i spel för att skapa realism och höja underhållningsvärdet. Det är dock inte lika vanligt att de spelar en central roll i spelens gameplay. I detta projektarbete har en spelprototyp skapats samt en undersökning av fysikaliska fenomen i redan existerande spel genomförts. Detta har gjorts med syftet att undersöka implementations- och designmöjligheter för fysikaliska fenomen i spel samt att skapa en dokumentation av fysikaliska fenomen i spel. För att uppnå projektets syfte har spelprototypen Moderately Accurate Human Space Golf Simulator utvecklats och fysikaliska fenomen inom relativitetsfysik, optik, mekanik, magnetism och hållfasthetslära undersökts i de spel presenterade i rapporten. Spelprototypens gameplay går ut på att navigera en avatar i tyngdlöst tillstånd genom olika nivåer, där de olika fysikaliska fenomenen introduceras allt eftersom spelaren avancerar i spelet. Samtliga försök att implementera fenomenen har lyckats men i vissa fall har problem uppstått vid design av nivåer och därmed påverkat gameplay negativt. Resultatet av spelundersökningen är en dokumentation av fysikaliska fenomenen kopplade till de spel som undersökts samt hur de fysikaliska fenomenen har implementerats.Publikationen registrerades 2017-08-11. Den ändrades senast 2017-08-11

CPL ID: 251041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek