In English

Ultraljudsmätning av strömningshastighet för industriella livsmedelstillämpningar

Magnus Fant ; Christian Garcia Amir ; Jesper Larsson ; Niklas Lidström ; Lisa Månsson ; Lina Olandersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-11. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 251037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek