In English

Augmented reality med fysikalisk simulering

Madeleine Arnason ; Marcus Hilding Södergren ; Liam Håkansson ; Adam Lindkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-10

CPL ID: 251027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek