In English

Design av ett verktyg för momentåtdragning som kan användas av både människor och robotar

Staffan Björkdahl ; Daniel Persson ; Johan Östblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10.

CPL ID: 251018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek