In English

Automatiserad mätning av friidrottsprestationer

Fredrik Dahlstedt ; Rikard Karlsson ; Johanna Konseleus ; Elina Venneman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10.

CPL ID: 251013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek