In English

Intelligent automation - Distribuerad styrning för industri 4.0

Joel Albinsson ; Jonas Garsten ; Christian Jern ; Erik Risfelt ; Emelie Vikingsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-28

CPL ID: 251010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek