In English

Design och konstruktion av en snake-like robot

Viktor Hallén ; Johan Ivarsson ; Joakim Jansson ; Martin Johnsson ; André Olsson ; Max Reidal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-10

CPL ID: 251007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek