In English

Meccanoid robot

Ellinor Claesson ; Annie Edvardsson ; Christoffer Hansson ; Sara Marklund ; Wendy Mo ; Jesper Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-10

CPL ID: 250992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek