In English

Parametric analysis and stiffness optimisation of FRP pedestrian bridges - Optimisation of hybrid fibre compositions and fibre angles in serviceability limit state

Jimmie Andersson ; Gustav Good
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRP, Shell analysis, Carbon fibre, Glass fibre, Finite element method, Parametric analysisPublikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-10

CPL ID: 250990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek