In English

Fjärrstyrd automatisk reglering av robotar via trådlösa kommunikationsnät

Olof Düsterdieck ; Erik Higbie ; Arsam Shokrian ; Sebastian Ylander Mikkelsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-10. Den ändrades senast 2017-08-28

CPL ID: 250980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek