In English

Luftkvalitet i Samhällsbyggnadshuset på Chalmers. - En mätstudie baserad på koldioxid, relativ luftfuktighet och lutfttemperatur i hörsalar och grupprum.

Henric Erntoft ; Tor Lundberg ; Christofer Sernheim Sandäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 97 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-17-81B, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Inomhusklimat, luftkvalitet, koldioxid, relativ luftfuktighet, lufttemperartur,Publikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 250973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek