In English

Termiskt klimat i universitetslokaler - En mätstudie för att kartlägga och analysera det termiska klimatet i hörsalar och grupprum i Samhällsbyggnadshuset på Chalmers

Anna Rosenberg ; Martina Svantesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 96 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BTMX01-17-81A, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2018-02-19

CPL ID: 250972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek