In English

Förbättring av tätningsförmågan på Second Storage

Improvements upon sealability of Second Storage

Jonas Hallgren ; William Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 46 s. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 172/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Second Storage är ett yttre förvaringsutrymme på Volvos Lastvagn FH. Via ÅF har detta examensarbete utförts med syftet att lösa problemet med vatten som letat sig in i förvaringsutrymmet. En fördjupning i hur statiska tätningar fungerar fysikaliskt analyserades som ett första steg i examensarbetet för att sätta sig in i ämnet. Sedan utfördes en benchmarking för att se hur Second Storage förhåller sig jämfört med liknande förvaringslösningar på långfärdslastbilar. En fältstudie utfördes även på Stigs Center där en djupare intervju utfördes med en användare och bilder på hur Second Storage ser ut i användning dokumenterades. Sedan upprättades en kravspecifikation grundad i de krav och önskemål som Volvo hade satt upp och de som lyftes under användarintervjun. Baserat på en genomförd brainstorming och två efterföljande workshops anordnade på ÅF, togs 44 koncept fram. Dessa ritades upp och kategoriserades beroende på vilken del av Second Storage som påverkades. Konceptet genom gick sedan en elemineringsmatris, morfologisk matris, Pughs urvalsmatris och Kesselrings matris. Slutligen fanns de två stycken snarlika koncept som hade fått nästan samma antal poäng i Kesselrings matris. Efter en diskussion, gjordes en kombination av de två koncepten, för att framhäva vartdera konceptets starkare sidor. För att ge en tydligare bild av hur Second Storage skulle se ut efter att det vinnande konceptet hade implementerats, presenteras en CAD-modell av förslaget baserat på Catia V5.Publikationen registrerades 2017-08-08. Den ändrades senast 2017-08-08

CPL ID: 250956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek