In English

Transportvagga med vändutrustning för mobil svarv

Pallet for transportation and turning of a mobile lathe

Gunnar Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; 175/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-08. Den ändrades senast 2017-08-08

CPL ID: 250946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek