In English

Characteristics of drinking water polyethylene pipes tested with the purpose of quality certification Historical data, trends and their potential consequences

Emil D'Elia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: HDPE, polyethylene, drinking water pipe, lifetime, OIT-analysisPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek