In English

A method developed for assessing anaerobic sludge dewaterability

Yulang Guo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sludge, dewaterability, CST, PFT, thermophilic, mesophilicPublikationen registrerades 2017-08-04. Den ändrades senast 2017-08-04

CPL ID: 250907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek